4Service

Bærekraft i medvind

Ved inngangen til 2023 er det flere hundre tusen mennesker som står utenfor det norske arbeidslivet. Mange av dem har et sterkt ønske om å komme på innsiden. På Møller Medvind Arena har et nytt samarbeid tatt form, og det viser hvordan utradisjonelle rekrutteringsmetoder kan gi svært positive resultater.

4Service

Tone Hartviksen

Tone Hartviksen er født i Kirkenes, men oppvokst i Sarpsborg. Hun har jobbet i 4Service siden 2020 og har i dag tittelen som ESG-ansvarlig.

– 4Service har jobbet med bærekraft siden oppstarten i 2010, men de siste årene har vi tilført økt struktur og skapt en mer helhetlig strategi. I dag dekker vi alle områdene innenfor paraplyen ESG på en god og offensiv måte.

Hartviksen henviser til forkortelsen ESG, som står for Environmental, Social and Governance, eller miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk.

– Det er sjelden mangel på gode tiltak hos oss i 4Service, men en utfordring for arbeid med bærekraft er ofte å finne presise måter å måle relevant effekt på. Her er det mye spennende arbeid som ligger foran oss i årene som kommer.

I episode to og tre fra Servicepodden kan du høre mer om hva Hartviksen har å si om vår tilnærming til bærekraft. Her er et lite utdrag fra episode to:

00:00 00:00

I 2022 har 4Service, med Hartviksen i spissen, satt et ekstra søkelys på kunnskap.

– Uten riktig og oppdatert kunnskap jobber vi i blinde. Å kunne inspirere og oppdatere kolleger er en viktig del av jobben min.

Uansett om det handler om bærekraftig norsk sjømat, ta ansvar for hele leverandørkjeden eller rekruttering fra utenforskap, er målet det samme: å gjøre samfunnet rundt oss litt bedre hver eneste dag vi går på jobb.

Tone Hartviksen ESG-ansvarlig, 4Service

Gjennom året har selskapets ledere blitt kurset. Hartviksen forteller:

– Det er gøy å se at så mange bryr seg om bærekraft. Vi er et stort selskap der det naturlig nok er et ulikt kunnskapsnivå rundt dette temaet. Det har derfor vært viktig for meg å favne bredt ved å skape entusiasme og nysgjerrighet rundt alt fra begreper til relevante regulerende endringer.

I dag er 4Service blant annet ISO-sertifisert innen kvalitetsstyring og miljøledelse og har definert mat, miljø og mennesker som sine satsningsområder.

– Uansett om det handler om bærekraftig norsk sjømat, ta ansvar for hele leverandørkjeden eller rekruttering fra utenforskap, er målet det samme: å gjøre samfunnet rundt oss litt bedre hver eneste dag vi går på jobb.

I Servicepodden episode tre, tar vi også for oss de helt konkrete bærekraftstiltakene våre. Her kan du høre et utdrag:

00:00 00:00

7. mai 2021

I mai 2021 tok 4Service det som skulle bli et viktig, og ikke minst spennende, steg innenfor nettopp rekruttering fra utenforskap.

– Dette var dagen vi hadde vårt første møte med Møller Medvind, forklarer Hartviksen.

Med seg hadde hun blant annet konsernsjef Tor Rønhovde og CMO Marius Pedersen.

– Å rekruttere fra utenforskap er utfordrende. Møller Medvind har funnet en god måte å gjøre nettopp dette på. Da de inviterte oss til en prat, var det lett å svare ja.

Møller Medvind, en del av Møller Mobility Group, kontaktet 4Service fordi begge har erfaring med og målsettinger for sosial bærekraft. Formålet med møtet var enkelt: å finne ut hvordan de to selskapene kunne samarbeide på nye Møller Medvind Arena.

– Møtet avdekket muligheten til å kunne være med og tenke nytt. Det er noe vi alltid synes er spennende. Vi delte erfaringer, kom med ønsker og formaliserte et samarbeid. I dag, litt over 20 måneder senere, står vi for mat, renhold, kafé, booking- og konferansetjenester i Alfasetveien 11. Vi var på plass i lokalene først høsten 2022, men i god 4Service-ånd har det gått unna, og jeg er imponert over hva vi har fått til på kort tid, avslutter Hartviksen.

Videoen er hentet fra Rom for suksess. Se hele serien på 4Service.no: Rom for suksess

Rom for suksess

Samarbeid er viktig for at vi skal finne gode kandidater til ulike jobber i 4Service. Melissa har behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Her kan du se hva som skjedde da vi tok med Melissa på «intervju» for en stilling som trivselsvert hos oss – en stilling vi har skapt som er øremerket mennesker i VTA-tiltaket.

Møller Medvind

Mari Førde er fjerde generasjons eier i Møller. I 2017 etablerte hun og Bjørn Erik Tangen Møller Medvind AS.

– I dag står opp mot 700 000 mennesker utenfor arbeidslivet i Norge. Minst 100 000 av disse er unge, forteller Førde.

Møller Medvind, et selskap innenfor bilbransjen, har som mål å gjøre noe med dette.

– Vår metode er enkel, men effektiv. Faste fulle stillinger over tid er det som fungerer best når man skal bekjempe utenforskap i arbeidslivet ‒ uavhengig av bransje.

Siden oppstarten har Møller Medvind klart å samle NHO, LO og NAV rundt samme bord. Det har inspirert til betydelige bevilgninger over statsbudsjettet, samt en strategi der NAV har forpliktet seg til å aktivt jobbe for å finne løsninger rundt utenforskap i arbeidslivet de neste seks årene.

– Det handler om å se folk på flere måter enn bare å kikke på CV-en deres. For å lykkes med det må det bygges kompetanse i bedriftene og tilbys et samarbeid med NAV som gir veiledning og hjelp til rekruttering.

Mari Førde og Bjørn Erik Tangen

De som havner utenfor arbeidslivet, har ofte ikke fullført skolen, noen har utfordringer med språk, mange har vært for mange steder i korte brøker eller har aldri hatt en ordentlig jobb.

– Hos oss i Møller Medvind gir vi folk en full, fast stilling, og med det tilgang til de sosiale arenaene som en jobb ofte bringer med seg. Vår erfaring er at dette skaper økt selvtillit både på og utenfor jobb, samt på sikt tilgang til boligmarkedet og etter hvert jobb utenfor Møller Medvind.

Førde deler mye av æren for suksessen i Møller Medvind med NAV.

– Vårt samarbeid med NAV er unikt og nyskapende. Jeg er stolt over at vi sammen, på en fordomsfri måte, klarer å tilby god fagopplæring, varmt lederskap, gjennomtenkt rekruttering og solide sosiale rammer.

Videoen er hentet fra Rom for suksess. Se hele serien på 4Service.no: Rom for suksess

Rom for suksess

Samarbeid er viktig for at vi skal finne gode kandidater til ulike jobber i 4Service. Melissa har behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Her kan du se hva som skjedde da vi tok med Melissa på «intervju» for en stilling som trivselsvert hos oss – en stilling vi har skapt som er øremerket mennesker i VTA-tiltaket.

25. januar 2023

Helt i starten av det nye året sto Møller Medvind Arena klar til åpning.

– Vi har holdt til i Alfasetveien siden 2018, men nå som hele bygget tas i bruk, var det naturlig å gi det et navn og feire skikkelig.

Til stede på åpningen av Møller Medvind Arena var statsminister Jonas Gahr Støre, samt ledere fra NAV, NHO og LO. Førstnevnte sto for det seremonielle, men fikk ikke klippe over den sedvanlige snoren.

– Vi liker å gjøre ting på vår egen måte. Derfor ble åpningen markert med overrekkelse av en arbeidskontrakt i stedet, smiler Førde.

Med 150 ansatte fordelt på 10 000 kvadratmeter er det naturligvis behov for støttetjenester som kantine, kafé, rengjøring, samt booking- og konferansetjenester.

– 4Service var den første eksterne bedriften som ble en del av Møller Medvind Arena. Å ha sentrale aktører på plass før åpningen var viktig for oss.

Så langt har 4Service fem ansatte som jobber i det nye bygget, alle på fulltidskontrakt.

– Jeg synes virkelig at 4Service har forstått hva Møller Medvind-metoden er. Det er gøy å se hvordan teamet deres har kastet seg over oppgavene med energi og arbeidslyst. Og så vil jeg få rette en takk til Hartviksen og ledelsen i 4Service. De har fra dag én vært motiverte og fremoverlente. Ikke alle selskaper hadde tatt sjansen på å drifte slik som de må her på Møller Medvind Arena.

Selskapet Førde var med på å starte i 2018, har ikke bare tiltrukket seg statsministeren sin oppmerksomhet, også konkurrenter og samarbeidspartnere ser mot Oslo øst.

– Så langt er responsen utelukkende positiv. På mange måter er jo dette den norske modellen, bare i en litt annen drakt. Det er tverrpolitisk, lett å forstå og handler i bunn og grunn om å redusere fattigdom og utjevne forskjeller. Vi har alle et ansvar for samfunnet. Jeg vil oppfordre alle som kan, til å legge mer ressurser i å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Det er vi alle tjent med, både på kort og lang sikt, avslutter Førde.

NAV

En som tenker både langsiktig og kortsiktig, er Nancy Merete Myrvang. Som markedsrådgiver i NAV er arbeidsdagen full av ulike behov.

– Min jobb handler om å finne riktig kandidat til riktig arbeidsgiver. Det skjer ved å søke etter kandidater i våre databaser, drive oppsøkende arbeid ut mot bedrifter eller sørge for at de bedriftene som kontakter oss, får veiledning og oppfølging. Om alt går etter planen, får de seg en ny arbeidstaker, sier Myrvang.

Nancy Merete Myrvang

Hun har NAV Nordstrand som arbeidsplass, men hele Oslo som nedslagsfelt.

– Nå har jeg hatt gleden av å gjøre dette arbeidet i seks år. Selv om alle saker er ulike, er det også noen fellesnevnere. Den største, den røde tråden, om du vil, må være at de aller fleste av våre kandidater har en utfordring som trenger litt ekstra oppmerksomhet.

Litt ekstra oppmerksomhet er så absolutt en viktig ingrediens på Møller Medvind Arena.

– La meg først si at dette er en arbeidsplass på lik linje med andre arbeidsplasser. Samtidig er det også en jobb som tilbyr kandidatene en litt mykere start enn vanlig. Det handler om tilpasset oppfølging av den enkelte og troen på at de kan lykkes. Nettopp dette får de som har sin arbeidsplass på Møller Medvind Arena.

Myrvang har bistått 4Service i arbeidet med å finne riktige kandidater.

– Tone Hartviksen og jeg kjenner hverandre fra tidligere arbeidsplasser. Denne gangen var det Møller Medvind som var bindeleddet. Å få bistå Tone og 4Service i dette rekrutteringsarbeidet har vært en sann glede.

– 4Service har vært inkluderende, nysgjerrig og genuint opptatt av å kunne utgjøre en forskjell. De er dyktige til å stille spørsmål og følger opp kandidatene på en veldig god måte. Heldigvis ønsker de aller fleste arbeidsgivere å bidra til økt inkludering, men ikke alle er villige til å sette av ressursene det faktisk krever.

Nancy Merete Myrvang Markedsrådgiver, NAV

Rekruttering

Ved utgangen av 2022 hadde 4Service tre fulltidsansatte på Møller Medvind Arena. I første kvartal av 2023 har gruppen vokst til fem.

– Vanlig prosedyre innen rekruttering er å se på CV og søknadstekst, for deretter å kalle inn til intervju. Min erfaring er at man da ofte mister litt av mennesket bak skjemaene. Derfor har vi, i samråd med både Møller Medvind og 4Service, valgt å være mer fleksible når vi rekrutterer til nettopp disse stillingene.

Myrvang trekker frem arbeidslyst og personlig egnethet som viktige egenskaper.

– Folk er mer enn bare CV-en sin. Ved å snakke med mennesker og investere tid i å bli kjent med dem kan vi avdekke gode kandidater som kanskje ikke hadde nådd opp dersom vi bare hadde fulgt den klassiske oppskriften.

Det tradisjonelle intervjuet er blant annet erstattet av en hyggelig kaffekopp. Men samtidig som vi viser omtanke, må vi også stille noen krav.

– Det er primært fire krav som kandidatene må innfri for å bli en del av 4Service på Møller Medvind Arena. For det første må de ha lyst til å jobbe innen kantine og renhold. For det andre må de kunne være til stede hundre prosent av arbeidstiden. For det tredje må de ha de fysiske forutsetningene til å kunne gjøre jobben. Og til slutt kan de ikke ha noen private utfordringer som er uforenlige med arbeidslivet.

Myrvang har mye positivt å si om samarbeidet som nå har funnet sin form.

– 4Service har vært inkluderende, nysgjerrig og genuint opptatt av å kunne utgjøre en forskjell. De er dyktige til å stille spørsmål og følger opp kandidatene på en veldig god måte. Heldigvis ønsker de aller fleste arbeidsgivere å bidra til økt inkludering, men ikke alle er villige til å sette av ressursene det faktisk krever.

Selv om samarbeidet mellom Møller Medvind, NAV og 4Service fremdeles er i støpeskjeen, er Myrvang optimistisk for fremtiden.

– Vi deler alle ambisjonen om økt inkludering i arbeidslivet. Én av mine hjertesaker er at dette også skal gjelde de som har kommet litt opp i årene. At 4Service har vist seg villige til å satse på flere enn bare de unge, er noe jeg tror og håper at de kommer til å fortsette med også i fremtiden, runder hun av.

Les mer på 4service.no:

Verdien av A4-livet

Eirin Enoksen stod nesten 40 år utenfor arbeidsmarkedet før hun fikk fast, full jobb hos 4Service. Hvordan klarte hun å komme tilbake til arbeidslivet etter så mange år i utenforskap?

Les mer

Alltid tilgjengelig

Food & Facilities er én av 4Service sine tre divisjoner. Til daglig lager og serverer de mat, drifter restauranter, resepsjoner og coworking-lokasjoner, i tillegg til å tilby de fleste små og store servicetjenester du kan tenke deg. I mars fikk de en annerledes oppgave. Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde et hasteoppdrag som ikke kunne vente.

Markedsoppdatering

2022 var et krevende, men også spennende år markedsmessig. Kombinasjonen av siste rest av pandemien, økonomisk uro og endrede forbrukervaner gjorde behovet for å tenke nytt større.