4Service

Tor Rønhovde

Konsernsjef 4Service

Forord fra Tor

Det var mange av oss som hadde store forventninger til 2022. Vi så raskt at det harde arbeidet som ble lagt ned under pandemien, ga resultater. Positiviteten var stor. Men, som vi har lært de seneste årene, kommer det uforutsette ofte når man minst aner det. Dette ble også realiteten i 2022. Etter den gode starten gikk vi inn i en ny krevende tid preget av krig i Europa, global strømkrise, økte renter, inflasjon og kostnadspress. Likevel var det store forskjeller på utfordringene. Der pandemien skiftet mellom et åpent og lukket samfunn, kom utfordringene i 2022 mer snikende, og usikkerhet har preget markedene. Dette har krevd, og krever fortsatt, mye av oss alle.

Når det er sagt, så kjenner jeg ingen andre selskaper som er bedre rustet til å håndtere raske endringer enn oss. Vi tør å tenke nytt, og vi forstår at innovasjon uten gjennomføringsevne er lite verdt. Men dette er ikke noe nytt i 4Service. Viljen til å utfordre det etablerte, søke nye løsninger og aldri si oss fornøyde er noe av det som har gjort oss til det selskapet vi er i dag. Innovasjon er det som skjer rundt oss hver eneste dag, og kan like gjerne kalles hverdagsforbedringer. Jobber du i 4Service, forventer vi at du som alle andre bidrar i dette arbeidet. Sånn skal vi fortsette å vokse i årene fremover, samtidig som vi skal videreutvikle våre produkter og tjenester i en rekke ulike markeder.

Årsrapporten du har foran deg, viser hvordan vi gjorde det finansielt i 2022. I tillegg består den av noen viktige historier fra de tre divisjonene våre, samt om vårt arbeid for mer bærekraft. Accomodation har under året utviklet og tilpasset tjenestene sine i takt med hva markedet etterspør. Nå drifter vi flere og større camper enn noen gang før, og en av de aller mest spennende befinner seg i Odda. Du skal få høre om hvordan Food & Facilities håndterte situasjonen da UDI ringte en sen lørdagskveld. De trengte mat til et ukjent antall flyktninger fra krigen i Ukraina på vei over grensen i busser. På Høgskulen på Vestlandet har Cleaning and Maintenance tatt store teknologiske skritt i samhandlingen mellom mennesker og maskiner. Og sammen med Møller Medvind har vi fortsatt det samfunnskritiske arbeidet innen sosial bærekraft.

Året som ligger bak oss, var todelt. Mye var bra, og noe var utfordrende. Året som ligger foran oss, vil i stor grad handle om hvordan vi evner å forstå, utvikle og tilpasse oss den nye normalen. La meg derfor få avslutte dette forordet med å understreke det som er vår største styrke, nemlig det å utfordre etablerte sannheter. Dere som kjenner meg, vet at jeg mener det er lite som er umulig. Sammen skal vi alltid jobbe for nye muligheter, og sammen skal vi dyrke mulighetenes kunst.

Markedsoppdatering

2022 var et krevende, men også spennende år markedsmessig. Kombinasjonen av siste rest av pandemien, økonomisk uro og endrede forbrukervaner gjorde behovet for å tenke nytt større.