4Service

Marius Pedersen

CMO

Markedsoppdatering

2022 var et krevende, men også spennende år markedsmessig. Kombinasjonen av siste rest av pandemien, økonomisk uro og endrede forbrukervaner gjorde behovet for å tenke nytt større. I 4Service har vi som mål at vi skal være like mye samarbeidspartner som leverandør for våre kunder. Har de et ønske, skal vi gjøre alt vi kan for å levere. Ofte krever det at vi tenker nytt, noe som har resultert i en rekke nye produkter og tjenester i året som ligger bak oss. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å tilpasse vår markedsstrategi til hyppige endringer i markedet. På den måten sørger vi for viktig synlighet og økt kjennskap til bredden av våre leveranser hos både eksisterende og potensielle kunder.

Selv om 2022 ga noen utfordringer, leverte vi nok en gang rekordtall. Vårt totale salg økte med om lag 14 prosent målt mot fjoråret, og ble det femte året på rad med solid vekst. Denne æren skal ikke bare tilfalle de som jobber med salg. De skal selvfølgelig ha sin del av applausen, men noe av det viktigste vi gjør for å sikre nye muligheter, er å levere på oppdragene vi allerede har vunnet. Oppsalg er vel så viktig som nysalg, og sammen med kundene har vi det siste året hatt stor suksess med å bygge deres egne merkevarer basert på våre leveranser og innsikt i markedet. Dette er noe vi også bruker aktivt innen markedsføringen av 4Service. Gjennom 2022 har vi utviklet våre kanaler i sosiale medier, og da spesielt LinkedIn og Instagram. Ved å dele historier om våre ansatte og deres arbeid innenfor blant annet ESG, kundeservice og den digitale kundereisen, gir vi markedet mulighet til å se hvordan en hverdag med oss kan være.

Ett av de mest spennende markedsprosjektene vi gjennomførte i fjor, var TV-serien Rom for suksess. I samarbeid med Heim TV lagde vi fire pilotepisoder der ambisjonen ikke bare var å skape god underholdning, men vel så mye å dele inspirasjon og bidra til å starte gode diskusjoner på kontorer over hele landet. Programmet, som handler om hvordan man utvikler attraktive arbeidsplasser, har blitt så godt tatt imot at vi bestemte oss for å produsere en full sesong med ti episoder, som er klare til visning på Heim TV i 2023. Det er selvsagt ekstra gøy at tre av våre egne, Markus, Tone og Masha, er med i programmets ekspertgruppe, under kyndig ledelse av den svært erfarne TV-profilen Arne Hjeltnes.

Se Rom for suksess på 4service.no

Skal vi levere rekordtall også i 2023, er det avgjørende at vi er nysgjerrige på hva morgendagen kan bringe. Jeg har stor tro på at små og store bærekraftprosjekter blir stadig viktigere. Digitaliseringen av arbeidsplassene våre fortsetter og vil stille ytterligere krav til smarte og automatiserte løsninger. Dette inkluderer også hvordan vi innhenter og benytter oss av data. Og så tror jeg at etterspørselen etter fleksible arbeidsplasser, såkalte kontorfellesskaper, vil skyte ytterligere fart i 2023. Uansett hva som venter oss rundt neste sving, ser vi frem til å levere både det kundene våre trenger i dag, og det de trenger i morgen, for å fortsette sin egen utvikling.

Bærekraft i medvind

Ved inngangen til 2023 er det flere hundre tusen mennesker som står utenfor det norske arbeidslivet. Mange av dem har et sterkt ønske om å komme på innsiden. På Møller Medvind Arena har et nytt samarbeid tatt form, og det viser hvordan utradisjonelle rekrutteringsmetoder kan gi svært positive resultater.

Forord fra Tor

Det var mange av oss som hadde store forventninger til 2022. Vi så raskt at det harde arbeidet som ble lagt ned under pandemien, ga resultater. Positiviteten var stor. Men, som vi har lært de seneste årene, kommer det uforutsette ofte når man minst aner det. Dette ble også realiteten i 2022.